För transporter används egen lastbil med lastväxlarcontainer. 

Detta är en flexibel lösning som ger oss fria händer att planera och styra  jobbet 

vilket garanterar att tidsplanen håller. 


När vi inte åker kollektivt till våra jobb så får vår nya gasbil dra lasset...


Så här ser maskinerna ut.

Pel-Job 406  och Bobcat 743.

Skonsamma maskiner för ömtåliga miljöer.  Specialiserade för grävning/ schaktning i 

begränsade utrymmen, allt för att minimera skador i trädgården.